Мени

Јавен оглас број 1/2022 за вработување на неопределено време на работници – помошно – технички лица во Јавното претпријатие за државни патишта.печати

Скопје, 04.10.2022

  • Јавниот оглас за вработување на работници на определено време во Јавното претпријатие за државни патишта може да го преземете во pdf формат тука.
  • Пријавата за јавниот оглас за вработување на работници на определено време во Јавното претпријатие за државни патишта може да јо преземете во pdf формат тука.
Сподели: