Мени

ЈАВНИ НАБАВКИ

Број на оглас: 09016/2021

Надзор на реконструкција, поставување на фотоволтаици и поставување на електронски систем за наплата на патарина на Наплатните станици на коридор 8 (Миладиновци, Глумово, Желино, Тетово и Гостивар) и поставување на фотоволтаици на Наплатните станици на коридор 10 (Романовце, Петровец, Сопот, Отовица, Градско, Демир Капија и Гевгелија)печати

Од: 28.05.2021
До: 12.07.2021
Вид на договор: Услуги
Вид на постапка: Отворена Постапка

Огласот за јавна набавка може да го преземете во pdf формат тука.

Сподели: