Мени

ЈАВНИ НАБАВКИ

Број на оглас: 08785/2021

Надзор на градежни работи на државни патишта финансирани од ЕБОР, Тендер 5печати

Од: 26.05.2021
До: 01.07.2021
Вид на договор: Услуги
Вид на постапка: Отворена Постапка

Огласот за јавна набавка може да го преземете во pdf формат тука.

Сподели: