Мени

ЈАВНИ НАБАВКИ

Број на оглас: 12897/2021

Колективно осигурување на вработените, каско осигурување на возила, осигурување од автоодговорност и осигурување на имот (недвижности и опрема)печати

Од: 23.07.2021
До: 30.07.2021
Вид на договор: Услуги
Вид на постапка: Отворена Постапка

Огласот за јавна набавка може да го преземете во pdf формат тука.

Сподели: