Мени

Рехабилитација на државен пат А1 делница, врска со 1103 (Возарци)–Раец-Фаришпечати

Статус: Завршен
Тип: Рехабилитација на државен пат А1 
Локација: државен пат А1 делница, врска со 1103 (Возарци)–Раец-Фариш
Финансирано од: Сопствени средства
Почеток на работите: Ноември 2019
Планиран датум за завршување: Јули 2020
Вредност на договорот: 1,560,000 EUR
 
 

Детали за проектот

За проектот

 

Должина: 9,1 км, и ширина од 6,7 метри.
Изведувач: ВЕ Група - Радовиш

Сподели: