Мени

A1 делница, врска со 1103 (Возарци)-Раец-Фаришпечати

Статус: Тековен
Тип: Рехабилитација, реконструкција и санација
Локација: А1, врска со Р1103 Возарци - Раеш - Фариш
Финансирано од: Сопствени средства
Почеток на работите: Ноември 2019
Планиран датум за завршување:  
Вредност на договорот: 96.240.000,00 МКД
 
 

Детали за проектот

За проектот

 

Должина: 9,1 km

Ширина: 6,5 m

Статус: Поставен е завршен слој 9,1 км; завршен прв слој 2,9 км; завршена санација на 7 мостови; изработени банкини; завршено е со хоризонтално обележување на патот; завршено е со монтажа на еластична ограда и поставување на знаци; следува асфалтирање на риголи.

 

Сподели: