ЦЕНОВНИК ПО ДЕЛНИЦИпечати

За висината на посебниот надоместок за употреба на делниците од автопатот на возила со домашна и странска регистрација

I Категорија

Моторни возила со две осовини и висина кај предната осовина до 1,3 метри (патнички, џип и комби возила):

 • Куманово -> Миладиновци или обратно - 60 денари / 1.5 EUR
 • Скопје -> Петровец - 40 денари / 1 EUR
 • Петровец -> Велес - 80 денари / 1.5 EUR
 • Велес -> Градско - 60 денари / 1.5 EUR
 • Скопје -> Миладиновци - 40 денари / 1 EUR
 • Тетово -> Гостивар - 30 денари / 0.5 EUR
 • Гостивар -> Тетово - 30 денари / 0.5 EUR
 • Скопје -> Тетово (Гл) - 40 денари / 1 EUR
 • Тетово -> Скопје (Же) - 40 денари / 1 EUR

II Катего​рија

Моторни возила со повеќе од две осовини и висина кај предната осовина до 1,3 метри (патнички возила со приколка, џипови со приколка , комби и комби со приколка):

 • Куманово -> Миладиновци или обратно - 80 денари / 2 EUR
 • Скопје -> Петровец - 50 денари / 1 EUR
 • Петровец -> Велес - 120 денари / 2.5 EUR
 • Велес -> Градско - 100 денари / 2 EUR
 • Скопје -> Миладиновци - 60 денари / 1 EUR
 • Тетово -> Гостивар - 40 денари / 1 EUR
 • Гостивар -> Тетово - 40 денари / 1 EUR
 • Скопје -> Тетово (Гл) - 60 денари / 1.5 EUR
 • Тетово -> Скопје (Же) - 60 денари / 1.5 EUR

III Катег​орија

Моторни возила со две и три осовини и висина кај предната осовина од 1,3 метри или поголема (товарни возила и автобуси):

 • Куманово -> Миладиновци или обратно - 150 денари / 3.5 EUR
 • Скопје -> Петровец - 100 денари / 2 EUR
 • Петровец -> Велес - 220 денари / 4.5 EUR
 • Велес -> Градско - 180 денари / 3.5 EUR
 • Скопје -> Миладиновци - 100 денари / 2 EUR
 • Тетово -> Гостивар - 80 денари / 1.5 EUR
 • Гостивар -> Тетово - 80 денари / 1.5 EUR
 • Скопје -> Тетово (Гл ) - 110 денари / 2 EUR
 • Тетово -> Скопје (Же) - 110 денари / 2 EUR

IV Катего​рија

Моторни возила со повеќе од три осовини и висина кај предната осовина поголема од 1,3 метри (товарни возила со приколка – шлепери и автобуси со приколка):

 • Куманово -> Миладиновци или обратно -220 денари / 5 EUR
 • Скопје -> Петровец - 150 денари / 3 EUR
 • Петровец -> Велес - 330 денари / 6.5 EUR
 • Велес -> Градско -260 денари / 5 EUR
 • Скопје -> Миладиновци -150 денари / 3 EUR
 • Тетово -> Гостивар - 110 денари / 2 EUR
 • Гостивар -> Тетово - 110 денари / 2 EUR
 • Скопје -> Тетово (Гл) - 160 денари / 3.5 EUR
 • Тетово -> Скопје (Же) - 160 денари / 3.5 EUR
   
Сподели: