Мени

Одлука за основање на Јавно претпријатие за државни патиштапечати

Во продолжение можете да ја преземете Одлуката за основање на Јавно претпријатие за државни патишта, бр.41-10147/1 од 20.12.2012 година објавена во „Службен весник на Република Македонија“бр. 1/13 од 02.01.2013 година.

Сподели: