македонски | english

Kamerat NPRSH


Stacioni pagesor Zhelinë (SHK-TE) Stacioni pagesor Zhelinë (TE-SHK)
Stacioni pagesor Gllumovë (SHK-TE) Stacioni pagesor Gllumovë (TE-SHK)
Stacioni pagesor Tetovë (TE-GV) Stacioni pagesor Tetovë (GV-TE)
Stacioni pagesor Gostivar (TE-GV) Stacioni pagesor Gostivar (GV-TE)
Stacioni pagesor Petrovec (VE-SHK) Stacioni pagesor Petrovec (SHK-VE)
Stacioni pagesor Milladinovc (MI-SHK) Stacioni pagesor Milladinovc (SHK-MI)
Stacioni pagesor Ramanli (KU-SHK) Stacioni pagesor Ramanli (SHK-KU)
Stacioni pagesor Sopot (SHK-VE)
Stacioni pagesor Otovicë (VE-SHK)
Stacioni pagesor Gradsko (VE-GR) Stacioni pagesor Gradsko (GR-VE)
Vendkalimi kufitar "Shën Mëria"
Vendkalimi kufitar "Deve Bair"
Vendkalimi kufitar "Qafë Thanë"
Vendkalimi kufitar "Bllacë"
Vendkalimi kufitar "Tabanoc"