ADP
Република Македонија Јавно претпријатие за државни патишта

КОДЕКС

Кодексот за  административни службеници може да го преземете во pdf формат тука.

© 2019, Јавно претпријатие за државни патишта. Сите права задржани.