ADP
Република Македонија Јавно претпријатие за државни патишта

План за јавни набавки за 2016 година

Во продолжение можете да го преземете планот за јавни набавки  за 2016 година на Јавното претпријатие за државни патишта.

© 2019, Јавно претпријатие за државни патишта. Сите права задржани.