ADP
Република Македонија Јавно претпријатие за државни патишта

НАЧИН НА ПЛАЌАЊЕ

Патарина за користење на автопатиштата во Република Северна Македонија се плаќа на наплатните станици, готовински и безготовински (со банкарски картици).

 

© 2019, Јавно претпријатие за државни патишта. Сите права задржани.