ADP
Република Македонија Јавно претпријатие за државни патишта

Закон за јавни претпријатија

Во продолжение можете да го преземете Законот за јавните претпријатија со сите измени и дополнувања објавени во Службен весник на РМ.

© 2019, Јавно претпријатие за државни патишта. Сите права задржани.