ADP
Република Македонија Јавно претпријатие за државни патишта

Изградба на клучка Брвеница на државниот пат А2, делница Тетово – Гостивар

Статус: Планиран
Тип: Клучка
Локација: Брвеница
Финансирано од: Сопствени средства
Почеток на работите: 2014
Планиран датум на завршување: 2015
Вредност на договорот: 59.657.723 МКД              
 

Детали за проектот

За проектот

Изградбата на клучката ќе овозможи поврзување на регионалниот пат Р2233 со автопатот А2.

 

© 2019, Јавно претпријатие за државни патишта. Сите права задржани.